Einsatz Nr. 65

Küchenbrand

IMG_2333 IMG_2337 IMG_2338